ReAttach kunnen aanbieden?

Geaccrediteerde nascholing voor professionals in de zorg.

Behandelaren opgeleid

Accreditaties

Beoordeling

Toegevoegde waarde voor elke professional in de zorg

Behandel of begeleid jij regelmatig cliënten waarbij de voortgang wordt belemmerd door stress, emoties, vermoeidheid, prikkelbaarheid of concentratievermindering? Dan zou ReAttach daar wellicht verandering in kunnen brengen.

ReAttach is zowel een sociaal cognitieve training als een sensorische integratie training en wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, affect regulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen. De methode is goed te combineren met andere behandelmethodieken zoals psychologische begeleiding, logopedie, beweging, spiegeltraining en psychotherapie.

Onze trainingen

Introductie ReAttach & W.A.R.A.

(online training - €19,95)

Maak kennis met ReAttach en ontdek W.A.R.A. Meld je nu aan voor deze unieke, praktische 45 minuten durende online training.

ReAttach Basisopleiding

(3 dagen opleiding - 6 maanden tot je diploma)

ReAttach is eenvoudig complex. Er is een 3-daagse geaccrediteerde training met theorie en praktijk nodig om de basisvaardigheden aan te leren.

Specialisatie en verdieping

(1 dag p/s)

Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich verder specialiseren in het werken met cliënten met complexe ontwikkelingsvragen.

Reattach is een bijzonder, effectieve en vooral verrijkende behandelmethode die ik al mijn vakgenoten aanraad!

Drs. Fanny Stempher

Registerpsycholoog
Supervisor GZ-psycholoog

Toen ik met ReAttach in aanraking kwam wist ik het meteen: Dit is de ‘missing link’ in mijn werk! 

Corry Heesterbeek

Fysiotherapeut
Neurorevalidatie
Oncologie
Psychosomatiek

Alle kindertherapeuten zouden ReAttach moeten kunnen toepassen. Het is de meest vriendelijke, toegankelijke en effectieve methode om je behandeldoelen te bereiken.

Mariëlle Bartholomeus

Kinderergotherapeut
Sensorische integratie therapeut

15+ Accreditaties voor diverse beroepsverenigingen

Bekijk de trainingspagina’s voor het puntenoverzicht

Gedragswetenschappers

SKJ
24 punten

NVO Orthopedagoog-Generalist
24 punten

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog
24 punten

FGzPt  Specialismen GZ-psycholoog
16 punten

NIP A&O | A&G
19 punten

NIP Lichaamsgericht Werkend Psycholoog
18 punten

NVRG
12 punten

Kwaliteitsregister Psychotherapie NVP
16 punten

Praktijkondersteuners
18 punten

NvVPO
18 punten

POH-GGZ
18 punten

Register Vaktherapie
36 punten

Alle beroepsgroepen
36 punten

Registerplein
102  punten

Deskundigheidsbevordering GGZ-agogen,
GHO, Maatschappelijk Werk, Sociaal Agogen,
Sociaal Werkenden

Paramedici

ADAP EN
64 punten

ADAP NVLF
64 punten

ADAP VVOCM
64 punten

KNGF
48 punten

Verloskundigen
Deskundigheidsbevordering 16 punten

Je bent verzekerd van een kwalitatief goede opleiding.

Daar heb je een carrièrelang plezier van!

ReAttach Academy Registratie

Studenten, therapeuten en opleiders worden door ReAttach Academy ingeschreven in het ReAttach Register. De kwaliteit van de opleiding wordt geborgd door Stichting ReAttach Therapy International.

Certificaat & Diploma

Na het volledig doorlopen van de cursusdagen (100% deelname) wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Registratie als therapeut en het ReAttach diploma zijn voorbehouden aan cursisten die zowel het theoretisch examen (een online toets) als het praktijk examen goed afronden.

Licentie

Alleen geregistreerde en gekwalificeerde ReAttach therapeuten worden erkend door Stichting ReAttach Therapy International en mogen zich ReAttach therapeut noemen. ReAttach is een beschermde merknaam voorbehouden aan geregistreerde en gekwalificeerde therapeuten.

Kwaliteitsregister

Als u het ReAttach Diploma heeft behaald, bent u gekwalificeerd als ReAttach Therapeut en wordt u als therapeut opgenomen in het ReAttach Kwaliteitsregister. Het kwaliteitsregister wordt bijgehouden om transparant te maken welke professionals daadwerkelijk onze opleiding goed hebben afgerond.

Specialisatie

ReAttach therapeuten die de Specialisatie Module hebben gevolgd staan in het kwaliteitsregister vermeld als Specialist. Zo lang je nog in opleiding bent sta je geregistreerd als ReAttach therapeut in opleiding. De specialisatiemodule heb je nodig om te kunnen werken met complexe doelgroepen (zoals autisme, neurorevalidatie, complex trauma).

Praktijkexamen

Bij het praktisch examen wordt de voortgang van minimaal 5 cliënten geëvalueerd en verwachten wij een reflectie op je handelen als ReAttach therapeut in opleiding. Bij de beoordeling van je examen zijn je opleider, ReAttach Academy en Stichting ReAttach Therapy International betrokken. Als het je niet lukt om direct aan de eisen van het diploma te voldoen, kun je bijscholing en een herexamen aanvragen via je opleider.

Trainers

Voor ReAttach Opleiders is een trainersopleiding ontwikkeld.

Master Opleiding

Therapeuten die alle specialisatie- en verdiepingsmodules hebben afgerond worden geregistreerd als Master ReAttach Therapeut.

Aan de slag als erkend ReAttach therapeut?

Wil je leren hoe je ReAttach kunt toepassen bij je cliënten? Of nog meer de diepte in met maar liefst 8 specialisatiemodules?