Dr. Paula Bartholomeus

Ontwikkelaar

ReAttach Basisopleiding

Na de geaccrediteerde 3-daagse opleiding volgt een begeleidingstraject van 6 maanden voordat je gediplomeerd ReAttach Therapeut bent. Er is voldoende begeleiding aanwezig om succesvol een diploma te kunnen halen.

Bekijk datums & locaties

Kosten
€1495 inclusief opleidingsmaterialen, diplomering en lunch. Vanaf 2 personen wordt een groepsaanmelding aantrekkelijk omdat u dan korting krijgt.

Accreditatie
NIP K&J, NVO OG, NIP lichaamsgericht psycholoog, NVRG,
SKJ, Toegepaste Psychologen en NVPA. (Lees meer)

Duur
De basisopleiding duurt 3 dagen, waarna u onder begeleiding een traject van ongeveer 6 maanden doorloopt voordat u gediplomeerd bent. 

Certificaat & Diploma
100% aanwezigheid en afgerond met goed resultaat. Registratie en diploma is voorbehouden aan cursisten die succesvolle resultaten behalen bij minimaal 5 casuïstieken.

Klassikaal
Deze opleiding vindt plaat op locatie.

Studiebelasting
Ca. 112 uur (met een HBO-vooropleiding).

Theorie & Praktijk

ReAttach is een orthopedagogische interventie gericht op het activeren van optimale ontwikkeling. De interventie wordt systemisch toegepast.

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de theoretische achtergrond en de praktische vaardigheden die nodig zijn om de ReAttach interventie te kunnen toepassen.

Toelatingscriteria
Twijfel je over toelatingscriteria? Neem dan contact op.

 

Professionals werkzaam binnen het Sociale Domein

Basis en Specialistische GGZ

Eerstelijnspsychologische zorg

Jeugdzorg werkers

Praktijkondersteuners

Coaches en Paramedici

Bekijk datums & locaties

Dag 1

Je krijgt informatie over de theoretische achtergrond en de ontwikkeling van de orthopedagogische ReAttach interventie. Vervolgens worden de technische vaardigheden van de methodiek geoefend en geautomatiseerd. Je oefent het eerste gedeelte van het ReAttach protocol: een sociaal cognitieve training gericht op het versterken van affect regulatie onder optimale alertheid en Multiple Sensory Processing.

Wat ga je leren?
Je leert het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen bij kinderen en volwassenen te optimaliseren met een techniek die zowel lichaamsgerichte als psychologische elementen bevat. Vervolgens word je getraind in het geven van een sociaal cognitieve training die helpt om informatie beter te ordenen.

Dag 2

Het tweede gedeelte van het ReAttach Protocol betreft Cognitive Bias Modification, pro-actieve coping en het activeren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat ga je leren?
Je krijgt de tools om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en anderen te accepteren en positiever in het leven te staan. Je leert vanuit de zone van de naaste ontwikkeling doelen te formuleren die ingezet kunnen worden om ontwikkeling te optimaliseren. Daarnaast word je getraind in het activeren van het vermogen om problemen actief aan te pakken en te groeien in persoonlijke ontwikkeling.

Dag 3

ReAttach als een systemische interventie gebruiken als aanvullende expertise binnen je eigen vakgebied. De vaardigheden worden geautomatiseerd en je leert bewust bekwaam ReAttach toe te passen.

Wat ga je leren?
ReAttach is een gezinsinterventie als u werkt met Kinderen en Jeugdigen. Bij volwassenen is het verstandig partners of mantelzorgers te betrekken. De derde dag leert u hoe u ReAttach in kunt passen in uw huidige werkwijze en kunt combineren met andere methoden waar u gebruik van maakt.

ReAttach is een kortdurende, toegankelijke manier om kinderen en volwassenen met psychische klachten te helpen.

Dr. Paula Bartholomeus, ontwikkelaar ReAttach en W.A.R.A.

Orthopedagoog
Ph.D. Psychiatrie en Neurologie, Universiteit Maastricht

Reattach is een bijzonder, effectieve en vooral verrijkende behandelmethode die ik al mijn vakgenoten aanraad!

Drs. Fanny Stempher

Registerpsycholoog
Supervisor GZ-psycholoog

ReAttach is voor mij een onmisbare methode in de ergotherapie behandelingen en re-integratie trajecten van cliënten.

Carla Kraaij

Ergotherapeut
Reintegratie coach

Toen ik met ReAttach in aanraking kwam wist ik het meteen: Dit is de ‘missing link’ in mijn werk!

Corry Heesterbeek

Fysiotherapeut
Neurorevalidatie
Oncologie
Psychosomatiek

15+ Accreditaties voor diverse beroepsverenigingen

GGZ, Jeugdzorg, VG-sector en bedrijfspsychologen

FGzPT 16 punten
Klinisch Psycholoog BIG 16
Klinisch Neuropsycholoog BIG 16

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

NIP K&J/OG – NVO (OG) 24 punten
K&J/OG herregistratie 16
K&J/OG opleiding – behandeling 5
K&J/OG diagnostiek 3

jeugdzorg pedagoog, jeugdzorg psycholoogbasis pedagoog, basis orthopedagoogorthopedagoog-generalist
supervisor orthopedagoog-generalist
NIP-kinder en jeugdpsycholoog

SKJ 24 punten
SKJ-geregistreerden krijgend voor ReAttach dezelfde accreditatie als NIP/NVO K&J/OG.
Herregistratie 16
Behandeling 5
Diagnostiek 3

NIP lichaamsgericht psycholoog
18 punten

NIP A&O / A&G
Klinische vaardigheden 11
Klinische kennis 8

NVRG
Relatie – en gezinstherapeuten
12 punten

NVPA
ReAttach kan worden opgevoerd bij het NVPA omdat ReAttach NIP en NVRG geaccrediteerd is.

Vaktherapeuten en Praktijkondersteuners

Register Vaktherapie – 36 punten

ReAttach is geaccrediteerd voor alle beroepsgroepen binnen Register Vaktherapie.

LV POH-GGZ
18 punten

 

NvVPO
18 punten

Registerplein
102 punten

Paramedici 

ADAP EN 
62 punten

ADAP NVLF
62 punten

ADAP VVOCM
62 punten

KNGF
48 punten

ReAttach Academy Registratie

Studenten, therapeuten en opleiders worden door ReAttach Academy ingeschreven in het ReAttach Register. De kwaliteit van de opleiding wordt geborgd door Stichting ReAttach Therapy International.

Certificaat & Diploma

Na het volledig doorlopen van de cursusdagen (100% deelname) wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Registratie als therapeut en het ReAttach diploma zijn voorbehouden aan cursisten die zowel het theoretisch examen (een online toets) als het praktijk examen goed afronden.

Licentie

Alleen geregistreerde en gekwalificeerde ReAttach therapeuten worden erkend door Stichting ReAttach Therapy International en mogen zich ReAttach therapeut noemen. ReAttach is een beschermde merknaam voorbehouden aan geregistreerde en gekwalificeerde therapeuten.

Kwaliteitsregister

Als u het ReAttach Diploma heeft behaald, bent u gekwalificeerd als ReAttach Therapeut en wordt u als therapeut opgenomen in het ReAttach Kwaliteitsregister. Het kwaliteitsregister wordt bijgehouden om transparant te maken welke professionals daadwerkelijk onze opleiding goed hebben afgerond.

Specialisatie

ReAttach therapeuten die de Specialisatie Module hebben gevolgd staan in het kwaliteitsregister vermeld als Specialist. Zo lang je nog in opleiding bent sta je geregistreerd als ReAttach therapeut in opleiding. De specialisatiemodule heb je nodig om te kunnen werken met complexe doelgroepen (zoals autisme, neurorevalidatie, complex trauma).

Praktijkexamen

Bij het praktisch examen wordt de voortgang van minimaal 5 cliënten geëvalueerd en verwachten wij een reflectie op je handelen als ReAttach therapeut in opleiding. Bij de beoordeling van je examen zijn je opleider, ReAttach Academy en Stichting ReAttach Therapy International betrokken. Als het je niet lukt om direct aan de eisen van het diploma te voldoen, kun je bijscholing en een herexamen aanvragen via je opleider.

Trainers

Voor ReAttach Opleiders is een trainersopleiding ontwikkeld.

Master Opleiding

Therapeuten die alle specialisatie- en verdiepingsmodules hebben afgerond worden geregistreerd als Master ReAttach Therapeut.

Schrijf je direct in

Kies de datum en locatie die het beste bij je past

Heb je nog vragen?

Stuur ons een berichtje en we nemen binnen 48 uur contact met je op.

Gratis Online TrainingWiring Affect with Reattach (W.A.R.A.)
  • Korte oefening met ReAttach elementen
  • Unieke interventie methode
  • Snel, effectief en eenvoudig