ReAttach Academy

Klachtenreglement

Als u een klacht heeft over ReAttach Opleidingen, dan vragen wij u om deze in eerste instantie te melden bij info@reattachacademy.com. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Vanuit ReAttach Academy zal dan contact met u worden opgenomen om te kijken of we snel en adequaat iets voor u kunnen doen. 

Als dit niet mogelijk is, kan het zijn dat we in overleg met u besluiten om uw klacht voor te leggen aan onze klachtenfunctionaris: De heer J. Roosen, bestuurslid van Stichting ReAttach Therapy International.

De heer J. Roosen zal als onafhankelijk deskundige een advies geven waar wij ons als organisatie bij aan zullen sluiten. Hij kan in overleg met het bestuur van Stichting ReAttach Therapy International sancties opleggen aan geregistreerde cursisten, therapeuten of opleiders. 

U kunt onze klachtenreglement hier inzien of downloaden: