ReAttach Therapeut worden?

Geaccrediteerde nascholing voor professionals in de zorg.

Behandelaren opgeleid

Accreditaties

Beoordeling

Toegevoegde waarde voor elke professional in de zorg

Behandel of begeleid jij regelmatig cliënten waarbij de voortgang wordt belemmerd door stress, emoties, vermoeidheid, prikkelbaarheid of concentratievermindering? Dan zou ReAttach daar wellicht verandering in kunnen brengen.

ReAttach is zowel een sociaal cognitieve training als een sensorische integratie training en wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, affectregulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen. De methode is goed te combineren met andere behandelmethodieken zoals psychologische begeleiding, logopedie, beweging, spiegeltraining en psychotherapie.

Onze trainingen

ReAttach Basisopleiding
(3 dagen)

ReAttach is eenvoudig complex. Er is een 3-daagse geaccrediteerde training met theorie en praktijk nodig om de basisvaardigheden aan te leren.

8 Specialisatie modules
(1 dag p/s)

Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich verder specialiseren in het werken met cliënten met complexe ontwikkelingsvragen.

Reattach is een bijzonder, effectieve en vooral verrijkende behandelmethode die ik al mijn vakgenoten aanraad!

Drs. Fanny Stempher

Registerpsycholoog
Supervisor GZ-psycholoog

Toen ik met ReAttach in aanraking kwam wist ik het meteen: Dit is de ‘missing link’ in mijn werk! 

Corry Heesterbeek

Fysiotherapeut
Neurorevalidatie
Oncologie
Psychosomatiek

Alle kindertherapeuten zouden ReAttach moeten kunnen toepassen. Het is de meest vriendelijke, toegankelijke en effectieve methode om je behandeldoelen te bereiken.

Mariëlle Bartholomeus

Kinderergotherapeut
Sensorische integratie therapeut

15+ Accreditaties voor diverse beroepsverenigingen

Bekijk de trainingspagina’s voor het puntenoverzicht

Gedragswetenschappers

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog

NVO Orthopedagoog-Generalist

NIP lichaamsgericht psycholoog

NVRG

SKJ

Toegepaste Psychologen

NVPA

Praktijkondersteuners

NvVPO

Register Vaktherapie

Alle beroepsgroepen

Verpleegkundig Specialisten

V&VN

Paramedici

ADAP EN

ADAP NVLF

ADAP VVOCM

KNGF

Keurmerk Fysiotherapie

Je bent verzekerd van een kwalitatief goede opleiding.

Daar heb je een carrièrelang plezier van!

ReAttach Academy Registratie

Studenten, therapeuten en opleiders worden door ReAttach Academy ingeschreven in het ReAttach Register. De kwaliteit van de opleiding wordt geborgd door Stichting ReAttach Therapy International.

Certificaat & Diploma

Na het volledig doorlopen van de cursusdagen (100% deelname) wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Registratie als therapeut en het ReAttach diploma zijn voorbehouden aan cursisten die zowel het theoretisch examen (een online toets) als het praktijk examen goed afronden.

Licentie

Alleen geregistreerde en gekwalificeerde ReAttach therapeuten worden erkend door Stichting ReAttach Therapy International en mogen zich ReAttach therapeut noemen. ReAttach is een beschermde merknaam voorbehouden aan geregistreerde en gekwalificeerde therapeuten.

Kwaliteitsregister

Als u het ReAttach Diploma heeft behaald, bent u gekwalificeerd als ReAttach Therapeut en wordt u als therapeut opgenomen in het ReAttach Kwaliteitsregister. Het kwaliteitsregister wordt bijgehouden om transparant te maken welke professionals daadwerkelijk onze opleiding goed hebben afgerond.

Specialisatie

ReAttach therapeuten die de Specialisatie Module hebben gevolgd staan in het kwaliteitsregister vermeld als Specialist. Zo lang je nog in opleiding bent sta je geregistreerd als ReAttach therapeut in opleiding. De specialisatiemodule heb je nodig om te kunnen werken met complexe doelgroepen (zoals autisme, neurorevalidatie, complex trauma).

Praktijkexamen

Bij het praktisch examen wordt de voortgang van minimaal 5 cliënten geëvalueerd en verwachten wij een reflectie op je handelen als ReAttach therapeut in opleiding. Bij de beoordeling van je examen zijn je opleider, ReAttach Academy en Stichting ReAttach Therapy International betrokken. Als het je niet lukt om direct aan de eisen van het diploma te voldoen, kun je bijscholing en een herexamen aanvragen via je opleider.

Trainers

Voor ReAttach Opleiders is een trainersopleiding ontwikkeld.

Master Opleiding

Therapeuten die alle specialisatie- en verdiepingsmodules hebben afgerond worden geregistreerd als Master ReAttach Therapeut.

Aan de slag als erkend ReAttach therapeut?

Wil je leren hoe je ReAttach kunt toepassen bij je cliënten? Of nog meer de diepte in met maar liefst 8 specialisatiemodules?

Close

Je bent er bijna!.

Wie mogen we inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling rondom ReAttach, trainingen, events en acties.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.
*  Website URL
*  E-mailadres:
    Voornaam: