Over ReAttach

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie die zich richt op het optimaliseren van stress- en emotie-regulatie en persoonlijke groei.

Clinical Neuropsychiatry Award

Geregistreerde ReAttach therapeuten

Landen waar ReAttach ingezet wordt

Laagdrempelig

ReAttach is een methodiek waarbij je cliënt niet hoeft te praten en het is niet nodig dat trauma’s of nare gebeurtenissen opnieuw beleefd worden.

Kortdurende interventie

ReAttach is een opmerkelijke, snelwerkende en in de praktijk bewezen methode met gemiddeld 5 behandelingen verspreid over 3 maanden.

Snel resultaat

Cliënten ervaren al na enkele sessies een ‘opgeruimd hoofd’, minder klachten en minder stress. De executieve functies verbeteren: zij krijgen meer overzicht en kunnen beter organiseren en plannen.

Breed toepasbaar

ReAttach wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, effectregulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen.

Persoonlijke groei

ReAttach is een meerwaarde voor iedereen die als persoon wil groeien door op een goede manier om te gaan met onaangename gedachten, gevoelens en ervaringen, en te focussen op wat echt belangrijk is in zijn of haar leven.

De ‘missing link’

ReAttach is een methode die door de diverse beroepsgroepen als de ‘missing link’ wordt ervaren.

Reattach is een kortdurende interventie voor kinderen en volwassenen met psychische klachten.
Het helpt hen om de draad weer op te kunnen pikken.

Dr. Paula Bartholomeus, ontwikkelaar ReAttach, W.A.R.A. en specialisatiemodules

Orthopedagoog
Ph.D. Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht

Toen ik met ReAttach in aanraking kwam wist ik het meteen: Dit is de ‘missing link’ in mijn werk!

Corry Heesterbeek

Fysiotherapeut
Neurorevalidatie
Oncologie
Psychosomatiek

Reattach is een bijzonder, effectieve en vooral verrijkende behandelmethode die ik al mijn vakgenoten aanraad!

Drs. Fanny Stempher

Registerpsycholoog
Supervisor GZ-psycholoog

ReAttach is voor mij een onmisbare methode in de ergotherapie behandelingen en re-integratie trajecten van cliënten.

Carla Kraaij

Ergotherapeut
Reintegratie coach

Wereldwijd ingezet door een breed scale aan paramedici

ReAttach is een door Dr. Paula Bartholomeus ontwikkeld als trans-diagnostische interventie om kinderen, en volwassenen te ondersteunen bij het verwerken van psychologische stress en het ontwikkelen van stresstolerantie, adaptieve (pro)-actieve coping stijlen en veerkracht. Er zijn specialisatie en verdieping modules ontwikkeld om ReAttach als maatwerk interventie in te leren zetten bij  complexe problematiek zoals autisme, trauma, niet aangeboren hersenletsel.

Inmiddels wordt ReAttach wereldwijd door zorg professionals ingezet bij kinderen en volwassen met centraal neurologische problematiek, functioneel neurologische stoornissen, oncologische problematiek, psychosomatische klachten, (psycho)geriatrische problematiek, taal- spraakstoornissen en post-traumatische en stress-klachten.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, of wat je wilt verwerken. Je zou ReAttach kunnen zien als een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij de therapeut je helpt om sterker te worden door (gemiddeld 5 keer) een training te doen.  ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Met ReAttach ontstaan er nieuwe inzichten, krijg je meer rust en overzicht en kun je werken aan persoonlijke leerdoelen.

Heb jij als zorgprofessional cliënten die last hebben van overprikkeling, trauma, burn-out, angst of somatische klachten, identiteitsproblemen of leerproblemen? Dan is ReAttach echt iets voor jou!

Wat ervaren cliënten?

ReAttach werkt krachtig maar vriendelijk en wordt meestal ervaren als een prettige en ontspannende behandeling. Cliënten ervaren hernieuwde energie, zitten beter in hun vel, voelen zich emotioneel meer in balans en hebben een betere ‘grip’ op het leven. 

Daarnaast ervaren cliënten door ReAttach een ‘opgeruimd hoofd’, minder klachten en minder stress waardoor ze weer beter kunnen functioneren.

De effecten van ReAttach:

N

Verbetering van spanning – en emotieregulatie

N

Vermindering van vermoeidheidsklachten

N

Meer zelfcontrole bij chronische pijn

N

Verbetering van sociale interacties

N

Vermindering van (beweeg) angst

N

Verbetering van spontane spraak

N

Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing

N

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping

Zorg professionals en bedrijfspsychologen

ReAttach wordt wereldwijd succesvol toegepast door professionals in de zorg en het bedrijfsleven.

Psychologen

Orthopedagogen

Jeugdzorgwerkers

De VG-sector

het Sociale Domein

Paramedici

Neuro-revalidatie

Ouderenzorg

Ergotherapeuten

Fysiotherapeuten

Praktijkondersteuners

SPV’ers

Oefentherapeuten

Sensorisch integratietherapeuten

ReAttach bij complexe ontwikkelings problematiek

Bij complexe doelgroepen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, autisme, neurorevalidatie, chronische pijn of chronische post-traumatische stress kun je in korte tijd een enorm verschil maken door ReAttach toe voegen aan je professionele repertoire.

Bij mensen met autisme verandert ReAttach de sociale communicatie en voor autisme kenmerkende interactie problemen door het activeren van betekenisverlening in samenhang. Volwassenen met autisme ontgroeien hierdoor hun diagnose en bij kinderen met autisme zien we dat zij ontwikkelingsachterstanden ten opzichte van leeftijdsgenootjes in gaan halen. De gefragmenteerde informatieverwerking die problemen met overzicht veroorzaakt, maakt plaats voor inzicht, overzicht, zelfbewustzijn, zelfregulatie en autonomie.

‘ReAttach moet je ervaren. ReAttach moet je doen!’

"De ReAttach opleidingsdagen zijn als ReAttach zelf: oprecht, integer, verzorgd, professioneel en zorgvuldig onderbouwd. Er is voldoende ruimte voor interactie en persoonlijke ontmoeting. Ieders bijdrage wordt gewaardeerd. Voor mij heeft het betekend dat ik ReAttach direct geïnspireerd en gemotiveerd kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Het is een verrijking en verdieping en heel fijne aanpak, gewaardeerd door mijn cliënten en met mooie resultaten!"

Martin Stempher
Marts Coaching, ‘Manage Work & Life’

Ontwikkeld door Dr. Paula Bartholomeus

Founder Stichting ReAttach Therapy International

Stichting ReAttach Therapy International bewaakt de kwaliteit van ReAttach Opleiding internationaal en initieert projecten om geestelijke gezondheidszorg te bevorderen bij kwetsbare doelgroepen in de samenleving. 

Stichting ReAttach Therapy International

Hoe ziet een ReAttach behandeling eruit?

De ReAttach therapeut en cliënt zitten tegenover elkaar aan een smalle tafel. Voor de sessie hebben zij een gesprek gehad, waarbij symptomen zijn geïnventariseerd en behandeldoelen zijn opgesteld.

Tijdens de sessie reguleert de therapeut de sensorische prikkels en het spanningsniveau van de cliënt om de voorwaarden voor de ReAttach training te optimaliseren. De therapeut vraagt de cliënt om de handen plat op tafel te leggen, zodat de therapeut door middel van ritmische aanrakingen van de handpalmen tactiele stimulatie kan geven, als onderdeel van de behandeling. Er volgt een sociaal cognitieve training waarbij de meeste volwassen cliënten de ogen sluiten. De totale sessie duurt circa 20 minuten.

Evidence based practice

Protocollaire interventie

Het ReAttach protocol is beschreven in het Nederlands en de eerste evaluaties van het effect van ReAttach zijn gepubliceerd in samenwerking met Universiteit Maastricht.
Als u geïnteresseerd bent in een overzicht van de resultaten tot nu toe, kunt u via het contactformulier van deze website of via [email protected] het proefschrift aanvragen dat op 9 november 2021 door Dr. Paula Bartholomeus verdedigd is: ReAttach a trans-diagnostic intervention for adults and children.

 

Internationale implementatie

Er zijn op dit moment in 12 landen collega’s opgeleid en er worden steeds meer artikelen gepubliceerd. Artikelen zijn verschenen in het Nederlands, Engels, Spaans, Russisch, Italiaans en het Macedonisch. Alle materialen ReAttach Academy heeft ontwikkeld vallen onder copyright van Stichting ReAttach Therapy International. Hierdoor kunnen de vertalingen vlot gerealiseerd worden en blijven de materialen beschikbaar voor alle ReAttach therapeuten die aangeslotenen zijn van deze stichting.

 

We staan niet alleen

Er is eens sterke betrokkenheid van internationale wetenschappelijke collega’s die ons helpen met het publiceren van onderzoek artikelen in Internationale Vakbladen. Wij zorgen met elkaar dat ReAttach, voor alle professionele disciplines, als bewezen effectieve, kwalitatief hoogstaande interventie geïmplementeerd kan worden, zodat ReAttach snel beschikbaar komt voor iedereen die hier gebruik van wil maken.

Evidence

Voordat ReAttach een bewezen effectieve interventie is, zal de methode nog verder onderzocht moeten worden. Hiervoor is samenwerking met universiteiten belangrijk.
Dr. Paula Bartholomeus werkt samen met Prof. Dr. Therese van Amelsvoort van de faculteit Psychiatrie en Neuropsychologie van Universiteit Maastricht aan plannen voor verder onderzoek.

Stichting ReAttach Therapy International geeft een wetenschappelijk tijdschrift uit, onder leiding van Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities.

Aan de slag met ReAttach

Wil je leren hoe je ReAttach kunt toepassen bij je cliënten? Of meer weten over deze innovatieve en effectieve interventie?

Gratis Online TrainingWiring Affect with Reattach (W.A.R.A.)
  • Korte oefening met ReAttach elementen
  • Unieke interventie methode
  • Snel, effectief en eenvoudig