Over ReAttach

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie die zich richt op het optimaliseren van stress- en emotieregulatie.

Clinical Neuropsychiatry Award

wetenschappelijk onderbouwd

Geregistreerde ReAttach therapeuten

Landen waar ReAttach ingezet wordt

Laagdrempelig

ReAttach is een methodiek waarbij je cliënt niet hoeft te praten en het is niet nodig dat trauma’s of nare gebeurtenissen opnieuw beleefd worden.

Kortdurende interventie

ReAttach is een opmerkelijke, snelwerkende en in de praktijk bewezen methode met gemiddeld 5 behandelingen verspreid over 3 maanden.

Snel resultaat

Cliënten ervaren al na één behandeling een ‘opgeruimd hoofd’, minder klachten en minder stress. Hierdoor kunnen zij beter functioneren.

Breed toepasbaar

ReAttach wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, effectregulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen.

Persoonlijke groei

Het is een meerwaarde voor iedereen die als persoon wil groeien door op een goede manier om te gaan met onaangename gedachten, gevoelens en ervaringen, en te focussen op wat echt belangrijk is in zijn of haar leven.

De ‘missing link’

ReAttach is een multidisciplinair toepasbare methode die zowel binnen het Sociale Domein als binnen de Paramedische Zorg wordt toegepast en die door de diverse beroepsgroepen als de ‘missing link’ wordt ervaren.

Reattach is een bijzonder, effectieve en vooral verrijkende behandelmethode die ik al mijn vakgenoten aanraad!

Drs. Fanny Stempher

Registerpsycholoog
Supervisor GZ-psycholoog

Toen ik met ReAttach in aanraking kwam wist ik het meteen: Dit is de ‘missing link’ in mijn werk! 

Corry Heesterbeek

Fysiotherapeut
Neurorevalidatie
Oncologie
Psychosomatiek

Alle kindertherapeuten zouden ReAttach moeten kunnen toepassen. Het is de meest vriendelijke, toegankelijke en effectieve methode om je behandeldoelen te bereiken.

Mariëlle Bartholomeus

Kinderergotherapeut
Sensorische integratie therapeut

Wereldwijd ingezet door een breed scale aan paramedici

ReAttach is een door Drs. Paula Bartholomeus ontwikkeld als doeltreffende interventie om mensen te ondersteunen bij het omgaan met complexe problematiek zoals autisme, trauma, niet aangeboren hersenletsel.

Inmiddels wordt ReAttach wereldwijd door een diversiteit aan paramedici ingezet bij kinderen en volwassen met centraal neurologische problematiek, functioneel neurologische stoornissen, oncologische problematiek, Psychosomatische klachten, (psycho)geriatrische problematiek, taal- spraakstoornissen en post-traumatische en stress-klachten.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, wat je hebt te verwerken. ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Door de oefeningen ontstaan er nieuwe hersenverbindingen die andere inzichten geven en die oude patronen vervangen. Op die manier ontstaat er ontspanning, overzicht en een nieuw perspectief voor groei.

Heb jij als zorgprofessional cliënten die last hebben van overprikkeling, trauma, burn-out, angst of somatische klachten, identiteitsproblemen of leerproblemen? Dan is ReAttach echt iets voor jou!

Wat ervaren cliënten?

ReAttach werkt krachtig maar vriendelijk en wordt meestal ervaren als een prettige en ontspannende behandeling. Cliënten ervaren hernieuwde energie, zitten beter in hun vel, voelen zich emotioneel meer in balans en hebben een betere ‘grip’ op het leven. 

Daarnaast ervaren cliënten door ReAttach een ‘opgeruimd hoofd’, minder klachten en minder stress waardoor ze weer beter kunnen functioneren.

De effecten van ReAttach:

N

Verbetering van spanning – en emotieregulatie

N

Vermindering van vermoeidheidsklachten

N

Meer zelfcontrole op het gebied van chronische pijn

N

Verbetering in sociale interacties

N

Vermindering van (beweeg) angst

N

Verbetering van spontane spraak

N

Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing

N

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping

Geschikt voor legio zorgprofessionals

ReAttach wordt wereldwijd succesvol toegepast door professionals in de zorg uit diverse beroepsgroepen.

Psychologen

Orthopedagogen

Jeugdzorgwerkers

De VG-sector

het Sociale Domein

Paramedici

Neuro-revalidatie

Ouderenzorg

Ergotherapeuten

Fysiotherapeuten

Praktijkondersteuners

SPV’ers

Oefentherapeuten

Sensorisch integratietherapeuten

ReAttach bij complexe ontwikkelings problematiek

Bij complexe doelgroepen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, autisme, neurorevalidatie, chronische pijn of chronische post-traumatische stress kun je in korte tijd een enorm verschil maken door ReAttach toe voegen aan je professionele repertoire.

Bij mensen met autisme verandert ReAttach de sociale communicatie en voor autisme kenmerkende interactie problemen door het activeren van betekenisverlening in samenhang. Volwassenen met autisme ontgroeien hierdoor hun diagnose en bij kinderen met autisme zien we dat zij ontwikkelingsachterstanden ten opzichte van leeftijdsgenootjes in gaan halen. De gefragmenteerde informatieverwerking die problemen met overzicht veroorzaakt, maakt plaats voor inzicht, overzicht, zelfbewustzijn, zelfregulatie en autonomie.

‘ReAttach moet je ervaren. ReAttach moet je doen!’

"De ReAttach opleidingsdagen zijn als ReAttach zelf: oprecht, integer, verzorgd, professioneel en zorgvuldig onderbouwd. Er is voldoende ruimte voor interactie en persoonlijke ontmoeting. Ieders bijdrage wordt gewaardeerd. Voor mij heeft het betekend dat ik ReAttach direct geïnspireerd en gemotiveerd kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Het is een verrijking en verdieping en heel fijne aanpak, gewaardeerd door mijn cliënten en met mooie resultaten!"

Martin Stempher
Marts Coaching, ‘Manage Work & Life’

Ontwikkeld door Drs. Paula Bartholomeus

Directeur ReAttach Academy

Als orthopedagoog en ontwikkelaar van de ReAttach methodiek, sta ik voor toegankelijkheid en kwaliteit van ReAttach en de ReAttach Opleidingen.

Drs. Paula Bartholomeus

Hoe ziet een ReAttach behandeling eruit?

De ReAttach therapeut en cliënt zitten tegenover elkaar aan een smalle tafel. Voor de sessie hebben zij een gesprek gehad, waarbij symptomen zijn geïnventariseerd en behandeldoelen zijn opgesteld.

Tijdens de sessie reguleert de therapeut de sensorische prikkels en het spanningsniveau van de cliënt om de voorwaarden voor de ReAttach training te optimaliseren. De therapeut vraagt de cliënt om de handen plat op tafel te leggen, zodat de therapeut door middel van ritmische aanrakingen van de handpalmen tactiele stimulatie kan geven, als onderdeel van de behandeling. Er volgt een sociaal cognitieve training waarbij de meeste volwassen cliënten de ogen sluiten. De totale sessie duurt circa 20 minuten.

Evidence based practice

Protocollaire interventie

Het ReAttach protocol is beschreven in het Nederlands en het eerste praktijkgestuurd onderzoek over de toepassing bij volwassenen is in 2015 beloond met de Clinical Neuropsychiatry Award. Er zijn 3 artikelen gepubliceerd over de effectiviteit van ReAttach bij volwassenen, bij kinderen en bij autisme in Clinical Neuropsychiatry.

 

Internationale implementatie

Er zijn op dit moment in 12 landen collega’s opgeleid en er worden steeds meer artikelen gepubliceerd. Artikelen zijn verschenen in het Nederlands, Engels, Spaans, Russisch, Italiaans en het Macedonisch. Alle materialen ReAttach Academy heeft ontwikkeld vallen onder copyright van Stichting ReAttach Therapy International. Hierdoor kunnen de vertalingen vlot gerealiseerd worden en blijven de materialen beschikbaar voor alle ReAttach therapeuten die aangeslotenen zijn van deze stichting.

 

We staan niet alleen

Er is eens sterke betrokkenheid van internationale wetenschappelijke collega’s die ons helpen met het publiceren van onderzoek artikelen in Internationale Vakbladen. Wij zorgen met elkaar dat ReAttach, voor alle professionele disciplines, als bewezen effectieve, kwalitatief hoogstaande interventie geïmplementeerd kan worden, zodat de toegankelijke methode snel beschikbaar komt voor iedereen die hier gebruik van wil maken.

Wetenschappelijk onderzoek Universiteit Maastricht

ReAttach Academy werkt samen met Universiteit Maastricht aan verder onderzoek naar de effectiviteit en toepassing van ReAttach bij verschillende doelgroepen. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van Prof. Dr. Therese van Amelsvoort van de
faculteit Psychiatrie en Neuropsychologie.

 

Wetenschappelijk onderzoek vanuit het buitenland

ReAttach Academy werkt ook mee aan onderzoeken die vanuit het buitenland zijn opgestart, zoals onderzoek naar ReAttach bij topsporters (leren excelleren).

 

  • Stichting ReAttach Therapy International geeft een wetenschappelijk tijdschrift uit, onder leiding van Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. Dit onafhankelijk platform, ondersteund door een internationale editorial board van professoren, biedt ruimte aan collega’s om ervaringen rondom ReAttach te publiceren.
  • De toepassing van ReAttach bij autisme werd voor de 3e keer gepresenteerd op het World Autism Organisation Conference: November 2018 Houston Texas.
  • Het eerste wetenschappelijk onderzoek over de toepassing van ReAttach bij volwassenen is beloond met de Clinical Neuropsychiatry Award. Er zijn 3 artikelen gepubliceerd over de effectiviteit van ReAttach bij volwassenen, bij kinderen en bij autisme in Clinical Neuropsychiatry.
  • Het eerste ReAttach Therapy International Congres werd gehouden op 14 en 15 April 2018 in Eindhoven.

Aan de slag met ReAttach

Wil je leren hoe je ReAttach kunt toepassen bij je cliënten? Of meer weten over deze innovatieve en effectieve interventie?

Wiring Affect with ReAttach (W.A.R.A.)

Gratis Online Training

Korte oefening met ReAttach elementen

Unieke interventie methode

Snel, effectief en eenvoudig

Close

Je bent er bijna!.

Wie mogen we inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling rondom ReAttach, trainingen, events en acties.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.
*  Website URL
*  E-mailadres:
    Voornaam: