Stg. ReAttach Therapy International

Stichting ReAttach Therapy International is verzorgt accreditatie en toetst de kwaliteit van de ReAttach Opleidingen.

Als u bent ingeschreven in het kwaliteitsregister bent u aangeslotene bij Stichting ReAttach Therapy International

De primaire taak van Stichting ReAttach Therapy International is de verzorging van de accreditatie en toetsing van de kwaliteit van de ReAttach opleidingen.
De Stichting organiseert eens per jaar een bijeenkomst voor alle aangeslotenen in de vorm van een symposium of een ReAttach congres.

De Stichting geeft voorlichting over ReAttach en ontwikkelt bijscholing voor reeds opgeleide professionals via de ReAttach community.

De Stichting is uitgever van alle ReAttach opleidingsmaterialen. Als cursist bent u eigenaar van de materialen die u via ReAttach Academy heeft aangeschaft, het copyright berust bij de Stichting, dus u mag de materialen niet kopiëren of verspreiden.

Verder ondersteunt de Stichting onderzoek naar de effectiviteit van ReAttach bij verschillende doelgroepen en initieert bijzondere projecten zoals het Parents helping Parents project, het ondersteunen van vrijwilligers en innovatie (bijvoorbeeld W.A.R.A. en ReAttach New Mind Creation).

Bestuursleden

  • Dr. Paula Bartholomeus (voorzitter)
  • Nadieh Roosen (penningmeester)
  • M.D. Joey Roosen (klachtenfunctionaris & secretaris)
  • Leon Zeestraten (project planning)
  • Thea Pieters

Honorary Members

  • Prof. Dr. Michael Fitzgerald, Dublin, Ierland
  • Prof. Dr. Parasuram Ramamoorthi, Madurai India
  • Prof. Dr. Donatella Marazziti, Pisa, Italie
  • Dr. Hanna Alonim, Tel Aviv, Israel
  • Dr. Ashutosh Srivastava, India