ReAttach Academy

Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving voor ReAttach Opleidingen gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN REATTACH ACADEMY.pdf

Tarieven
De basisopleiding kost €1495,- inclusief materiaal, lunch, registratie en diploma. Als u zich inschrijft  bij ReAttach Academy krijgt u een totaalfactuur. Wanneer u zich inschrijft  bij een van onze trainers, factureert ReAttach Academy u de registratiekosten van €200,-. Uw opleider zal u dan een separate factuur sturen voor het resterende bedrag van €1295,- . De registratiefactuur dient voor de aanvang van uw opleiding te zijn voldaan. De specialisatie module kost €495,- en de overige verdiepingmodules kosten €375,-. De specialisatie modules worden verzorgd door ReAttach Academy Voerendaal.

Korting
Het is aantrekkelijk om voor de basisopleiding een groepsaanmelding  te doen. Cursist 1 betaalt het volledige opleidingsbedrag. Het tarief voor cursist 2  t/m 6 is  verlaagd naar €1395,-  en voor cursist 7 t/m 12 naar  €1350,-. Bij ReAttach Academy kunnen maximaal 18 cursisten opgeleid worden door meerdere trainers. 

Betaling
U kunt uw factuur ofwel online voldoen, of  kiezen voor een bankoverschrijving. Als u uw keuze wilt wijzigen nadat u al op Ideal of factuur heeft gedrukt, zult u zich opnieuw moeten inschrijven. Het aanmeldsysteem kan die wijziging niet zelf doorvoeren.  In dat geval wordt de registratie door het systeem ongedaan gemaakt.

Uw factuur
U ontvangt altijd automatisch een factuur via de email, ook bij online betaling.  Onze ervaring is dat dit enkele minuten kan duren. Mocht uw registratie vragen of problemen opleveren, neemt u dan contact op met info@reattachacademy.com of belt u naar 045-5112171 voor support.

Annulering
Na uw inschrijving heeft u 2 weken bedenktijd. In deze periode kunt u kosteloos uw inschrijving annuleren. Als u uw inschrijving al betaald heeft en u zich binnen 2 weken bedenkt, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort. De termijn waarbinnen het inschrijvingsgeld op uw rekening wordt teruggestort is 2 tot 4 weken. Mocht u na deze termijn onverhoopt niet aan de opleiding kunnen deelnemen dan worden in overleg met u andere opleidingsdata aangeboden. U kunt in dit geval een keuze maken uit alle opleidingsdata van het komende jaar. 

Opleiding verzetten
Annulering door de opleider
Wanneer er onverhoopt een opleider uitvalt, zorgt ReAttach Academy voor een vervangende opleider en/of voor andere opleidingsdata. U kunt in dit geval een keuze maken uit alle opleidingsdata van het komende jaar.

Onvoldoende aanmeldingen
Als het aantal aangemelde cursisten voor een opleidingsdatum te gering is om een goede opleiding te kunnen geven, behoudt de opleider zich het recht voor om de opleiding te verzetten naar een andere datum. U kunt in dit geval een keuze maken uit alle opleidingsdata van het komende jaar. 

Wijzigen van de opleidingsdata na inschrijving
Mocht u de opleidingsdata na inschrijving nog willen wijzigen, dan kunt u het best contact opnemen via info@reattachacademy.com. In de meeste gevallen is dit geen enkel probleem als u dit op tijd aangeeft. U kunt ook bellen naar ReAttach Academy: 045-5112171.

Close

Je bent er bijna!.

Wie mogen we inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling rondom ReAttach, trainingen, events en acties.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.
*  Website URL
*  E-mailadres:
    Voornaam: